086-321-9172
goldenpaint2010@gmail.com
บริการของเรา
 บริการงานทาสี ภายนอก ภายใน
 บริการทาสีโครงหลังคาเหล็ก
 บริการงานพ่นสีเทคเจอร์ (Texture)
 บริการงานระบบกันซึม Water Proof พื้นดาดฟ้า
 บริการงานทาสีหลังคากันความร้อน
 บริการงานทาสีอีพ็อกซี่
 บริการงานซ่อมรอยแตกร้าวของอาคาร
 บริการงาน Skin Coat ภายนอก ภายใน
 บริการงานยิง PU Sealant
 ทีมงานโรยตัว ที่มีประสบการณ์ และช่างผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 มีการรับประกันผลงานและใส่ใจในทุกรายละเอียด

Today
10


This Month
236


Total
4,828

Copyright : 2015 Goldenpaint.co.th
Designed by Cw.in.th